EHYT ry: Sosiaalisen median ohjeen sparraus

EHYT ry:n logo

Halusimme asiantuntijan näkemyksen valmistelemaamme sosiaalisen median ohjeeseen ennen julkaisua. Opas tehtiin tarpeeseen: henkilöstömme joutuu toisinaan vaikeisiin tilanteisiin ja suoranaisen aggression kohteeksi sosiaalisessa mediassa. Työnsuojelullinen näkökulma ja selkeät toimintaohjeet häirintätilanteisiin on nyt sanoitettu oppaassa, mikä helpottaa haastaviin viestintätilanteisiin joutuneiden ehytläisten työtä.

Viestintä-Piritta kommentoi laajasti sekä rakennetta että ohjetekstiä. Parasta oli saada asiantuntevaa sparrausapua – asioihin saattaa liittyä lainsäädäntöä ja muita näkökulmia, joita ei välttämättä itse täysin tunne.

Saimme asiantuntevaa ja asiaan paneutunutta apua someohjeen viimeistelyyn. Olin todella tyytyväinen kommentointiin ja yhteistyöhön. Saimme oikeastaan enemmän kuin osasimme odottaakaan: Piritta kiinnitti huomiota myös silmäiltävyyteen ja luettavuuteen. Oli hyvä saada varmistus kaikkiin oppaan asioihin asiantuntijalta.

Sosiaalisen median ohje kuuluu meillä perehdytykseen kunkin työntekijän toimenkuvan ja someaktiivisuuden mukaisesti. Meille on ollut tärkeänä tausta-ajatuksena myös se, että voimme tarvittaessa viestiä oppaasta myös meitä sosiaalisessa mediassa häiriköiville. Ohjeistamme hekin näkevät, että meillä suojellaan ja tuetaan tulilinjalle joutuvia työntekijöitä.

EHYT ry:n sosiaalisen median ohje on saataville verkkosivuillamme.

Viestintä-Piritta on tehnyt EHYT ry:n kanssa monipuolista yhteistyötä vuodesta 2014 lähtien. Tiimin asiantuntijat ovat vuosien varrella pitäneet viestinnän ja sosiaalisen median koulutuksia sekä puhuneet tilaisuuksissamme. Lisäksi he ovat tukeneet ja tehneet sisällöntuotantoa yhdistyksemme eri kanaviin.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. EHYT ehkäisee alkoholin, tupakan ja huumeiden käytöstä sekä pelaamisesta syntyviä haittoja. Järjestö on koko historiansa ajan ollut ajoittaisen aggressiivisen kielenkäytön kohteena.

Marja Pakarinen, va. toiminnanjohtaja

Kommentit

Kirjoita kommentti

EHYT ry: Sosiaalisen median ohjeen sparraus