Laura Johansson

Laura_Johansson

Laura Johansson on ollut mukana Viestintä-Pirittan tiimissä joulukuusta 2016. Koulutukseltaan hän on kauppatieteen maisteri pääaineenaan tietojärjestelmätieteet ja markkinointiviestinnän tradenomi.

Hän on toiminut somekouluttajana usean vuoden ajan ja hänen supervoimansa on kaksikielisyys – Laura osaa kouluttaa myös ruotsiksi.

Laura toimii paitsi kouluttajana, myös sosiaalisen median konsulttina ja sisällöntuottajana. Hän valokuvaa, tekee videoita ja kirjoittaa, sekä konsultoi ja suunnittelee asiakkailleen sisältöjä ja strategioita. Lauran valokuvaustaustan ansiosta hän siis voi auttaa asiakkaita myös visuaalisella puolella.

Laura työskentelee sujuvasti monien eri tekijöiden kanssa. Hän on työskennellyt paljon eri kuntien kanssa, mutta myös järjestöt ja yhdistykset, sekä yritysmaailma on tuttuja hänelle.  Pienyrittäjyys ja maaseutu ovat lähellä Lauran sydäntä.

Viestintä-Pirittan tiimissä Laura on kouluttanut muun muassa Markkinointi-Instituutin Viestintätaidot somessa ja Visuaalisen viestinnän -koulutuspäivillä. Lisäksi Laura on kouluttanut esimerkiksi Vaasan ja Paraisten kaupunkeja, ja pitänyt lukuisia luentoja oman yrityksensä Lvngroomin kautta jo kymmenen vuotta muun muassa Åbo Akademissa ja ammattikorkeakoulu Noviassa.

Tätä Laura kouluttaa

 • sosiaalisen median konsultointi ja sisältösuunnittelu
 • valokuvaus ja videointi
 • sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä
 • sosiaalinen media pienyrittäjän apuna
 • sosiaalisen median strategiat ja suunnitelmat
 • podcast-työpajat

 

Heitä Laura kouluttaa

 • yrittäjät ja yritykset
 • järjestöt, liitot, yhdistykset
 • kunnat, virastot, laitokset
 • viestijät, johtoryhmät, henkilöstö
 • vapaaehtoiset
 • koulutusorganisaatioiden koulutusohjelmat

 

Lauran parhaimpia puolia

Laura on innoittava ja inspiroiva kouluttaja, joka luottaa dialogin voimaan. Koulutuksissaan Laura pyrkii siihen, että osallistujat ymmärtäisivät sosiaalista mediaa paremmin. Onnistumisen tunteet ovat tärkeitä ja näitä saadaan aikaiseksi tekemällä jo koulutuksen aikana itse ja oivaltamalla sen kautta uusia asioita.

Lauran koulutuksissa keskiössä ovat keskustelu ja osallistaminen. Oppimalla ymmärtämään eri sosiaalisen median palveluita, osallistujat pääsevät pidemmälle kuin opettelemalla ulkoa miten eri palveluita käytetään.

Laura osaa sopeutua asiakkaan toiveiden mukaisesti. Koulutuspalautteissa Lauraa on luonnehdittu rennoksi ja tilannetajuiseksi kouluttajaksi. Hän on spontaani ja innoittava, eikä hänellä mene sormi suuhun vaikeimpienkaan kysymysten kohdalla.

 

Laura vapaalla

Laura on syntynyt Turun saaristossa ja viihtyy vapaa-ajallaan hyvin meren äärellä edelleen. Laulaminen on myös yksi hänen rakkaista harrastuksistaan. Laura on toiminut lukuisten yhdistysten hallituksissa, viimeksi Vantaan Yrittäjänaisissa ja Svenska Kvinnoförbundetin Vantaan jaostossa.

Perhe vie suurimman osan vapaa-ajasta, mutta mahdollisuuksien mukaan matkustelu kuuluu myös Lauran harrastuksiin.

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: laura@viestintapiritta.fi
Twitter: @laurajohansson
LinkedIn: johanssonlaura
Facebook: Laura Johansson
Instagram: @laurakatriina