Piritta Seppälä

Piritta_Seppälä

Piritta Seppälä on Viestintä-Piritta Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hän perusti yrityksen vuonna 2010 ja toimii yrityksen johtamisen lisäksi viestinnän, sosiaalisen median ja verkkoviestinnän kouluttajana sekä sparraajana. Piritta auttaa organisaatioita tekemään vaikuttavaa ja tavoitteellista viestintää sekä pysymään muuttuvan viestintämaailman melskeissä mukana.

Piritta on kysytty ja taitava kouluttaja ja sparraaja sekä energinen seminaaripuhuja. Koulutusten ja strategisen konsultaatiotyön lisäksi Piritta palvelee asiakkaita myös jatkuvan etätuen muodossa. Piritta tekee koulutuksia, työpajoja ja webinaareja taidolla ja tunteella. Piritta toimii lisäksi kouluttajana Inforilla, HY+:lla, Rastor-instituutilla ja Omniassa.

Piritta on erikoistunut oman työtaustansa ja viestinnän osaamisensa pohjalta erityisesti järjestöjen viestintään ja sosiaalisen median käyttöön. Tämän lisäksi hän on vuosien varrella kouluttanut ja konsultoinut useiden ministeriöiden, virastojen ja kuntien viestijöitä, johtoryhmiä sekä henkilöstöä sosiaalisen median käytössä ja kehittämisessä.

Piritta on ollut mukana luomassa, kehittämässä ja kirjoittamassa useiden organisaatioiden viestinnän ja sosiaalisen median strategioita ja suunnitelmia. Strategiatyössä hänen tavoitteenaan on auttaa asiakkaita löytämään sellaiset suunnitelmat ja linjaukset, joihin viestinnän toimenpiteet aidosti pohjataan ja mallinnetaan.

Strategiatyön lisäksi Piritta on luonut sosiaalisen median linjauksia organisaatioiden henkilöstölle, laatinut viestinnällisiä toimintaohjeita organisaatioiden kohtaamiin erilaisiin kriisitilanteisiin ja käytännössä tukenut sekä auttanut somekriiseissä niitä kohdanneita tahoja.

Pirittan vahvuus on taitava mukautumiskyky jokaisen asiakkaan tilanteeseen ja kyky tarjota oikeita ratkaisuja viestinnän kehittämiseen organisaatioissa. Räätälöinti, asiakasymmärrys ja rento, mutta selkeä esiintymistapa ovat asioita, joista Pirittaa kiitellään.

Seppälältä on julkaistu kaksi järjestöjen sosiaalisen median käyttöä koskevaa tietokirjaa. Kuuntele ja keskustele –Näin järjestösi toimii tavoitteellisesti sosiaalisessa mediassa julkaistiin syyskuussa 2014. Kiinnostu ja kiinnosta – Näin markkinoit järjestöäsi sosiaalisessa mediassa -kirjan (2011) kolmas painos myytiin loppuun joulukuussa 2013.

Piritta on perehtynyt suomalaiseen järjestösomen käyttöön ja myös tehnyt aktiivista kartoitusta järjestöjen viestinnän ja sosiaalisen median kehityksestä Suomessa. Viestintä-Piritta on toteuttanut Pirittan johdolla Järjestösome-kartoituksia vuodesta 2014 lähtien. Järjestösome-trendit Piritta on julkaissut ensimmäisen kerran jo vuonna 2013. Piritta on Järjestödigi-kartoituksen alkuunpanija, jota on tehty yhteistyössä Avoinen ja TIEKE ry:n kanssa vuodesta 2017.

Näiden lisäksi Piritta bloggaa viestinnästä ja sosiaalisesta mediasta sekä seuraa aktiivisesti järjestösome-sektorin kehitystä maailmalla.

 

Pirittan erityisosaaminen

 • Viestinnän suunnittelu ja kehittäminen
 • Viestintäsuunnitelmat ja -strategiat
 • Viestinnän mittaaminen
 • Sosiaalisen median strategiat, nykytila-analyysit ja kehittäminen
 • Sosiaalisen median mittaaminen
 • Sosiaalisen median tehokas käyttö organisaatiossa
 • Toimivat some-sisällöt ja algoritmit
 • Verkkokirjoittaminen
 • Blogin kirjoittaminen
 • Saavutettavat verkkosisällöt ja saavutettava sosiaalinen media
 • Sosiaalisen median trendit ja järjestösome-trendit
 • Asiantuntija ja johtaja sosiaalisessa mediassa
 • Twitter-, LinkedIn-, Facebook- ja Instagram-koulutukset
 • Haastavien tilanteiden hallinta somessa
 • Sosiaalisen median linjaukset tai ohjeistukset organisaatioille
 • Viestinnän etätuki-palvelut

 

Heidän kanssa Piritta työskentelee

 • Järjestöt, liitot, yhdistykset
 • Ministeriöt, virastot, laitokset, kunnat
 • Kulttuurialan organisaatiot
 • Erilaiset oppilaitokset (yliopistot, kesäyliopistot, ammattikorkeakoulut yms.)
 • Koulutusorganisaatioiden koulutusohjelmat (mm. Rastor-instituutti, Infor, HY+ ja Omnia)
 • Viestijät, johtoryhmät, henkilöstö
 • Luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset

 

Pirittan parhaimpia puolia

Piritta on pidetty ja kysytty kouluttaja. Hän auttaa, ohjaa ja neuvoo organisaatioita ottamaan viestinnän ja sosiaalisen median haltuun tavoitteellisella, suunnitelmallisella, tehokkaalla ja juuri organisaatiolle sopivalla tavalla. Hän perehtyy aina asiakkaan tilanteeseen ja räätälöi koulutukset ja sparraukset vastaamaan organisaation tarpeita.

Pirittaa kiitellään hänen kyvystään samaistua kuulijan ja asiakkaan tilanteeseen. Hänen rento, mutta asiantunteva koulutustapansa mahdollistaa helpon kanssakäymisen tilaisuudessa kuin tilaisuudessa.

Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän ajankohtainen osaaminen, ymmärrys järjestöjen ja julkishallinnon organisaatioiden tarpeista viestiä ja käyttää sosiaalista mediaa sekä halu auttaa organisaatioita yhä parempaan viestintään verkossa tekevät Pirittasta ainutlaatuisen kouluttajan ja sparraajan.

Piritta on vuosien varrella kouluttanut kiitettävin palauttein niin ministeriöiden ylijohtajia, järjestöjen ja virastojen viestijöitä ja päälliköitä kuin pienten paikallisyhdistysten vapaaehtoisia. Hänen seminaaripuheenvuoronsa ovat innostavia ja informatiivisia, koulutuksensa selkeitä ja asiantuntevia ja hänen some-palveluita koskevat työpajansa saavat ihmiset todella ymmärtämään, mistä palveluiden käytössä on kyse.

Strategiatyössä Piritta osaa muotoilla käsiteltävät ja kehitettävät asiat tilaajan ympäristöön sopiviksi. Työpajoista ja viestinnän kehittämistyöstä lopputuloksena syntyy aina selkeitä ja työkaluina toimivia tuotoksia, joita kenen tahansa organisaatiossa on helppo käyttää viestinnän tukena.

 

Piritta vapaalla

Ulkoilmaihminen, Hiihto-Irma, laskettelija, Lapinkävijä, vuorivaeltaja, 7 Summits Team Finlandin perustajajäsen, vesijuoksija,  maailmanmatkaaja, shampanjan ystävä, kissanainen, puoliso… Tässä muutama asia, jotka ovat osa Pirittan elämää ja vapaa-aikaa tällä hetkellä ja jotka häneen myös yhdistetään.

Piritta on aktiivinen ja elämyksiä elämään hakeva ihminen, jolla on laaja ystäväpiiri sekä erilaisia projekteja käynnissä myös vapaa-ajalla. Ihmisenä Piritta arvostaa työn ja yksityiselämän tasapainoa ja on opetellut siihen loppuunpalamisen jälkimainingeissa entistä paremmin. Yrittäjänä Piritta on koko yrittäjäuransa ajan perään kuuluttanut sitä, että yrittäjälläkin täytyy olla lomaa ja yrittäjän pitää voida sairastaa.

Luottamustehtävissä Piritta on viimeksi toiminut Akavan Erityisalojen ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunnan varapuheenjohtajana (pj 2017-2018). Lisäksi Piritta on ollut mukana Viesti ry:n ja ProCom ry:n mentorointiohjelmassa mentorina. Aiemmin hän on ollut mukana myös Viesti ry:n hallituksessa ja toiminut yhdistyksen varapuheenjohtajana. Hän auttaa vapaaehtoisena myös partiolippukunta Kalevan Karhuja erilaisissa projekteissa Luosun pääpirttiin liittyen Ylläksellä.

Jäsenenä Piritta on lukuisissa järjestöissä, kuten ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Viesti ry, YMCA Tampere, Hämeen Yrittäjät, SEY ry ja monia muita.

 

Yhteystiedot

Sähköposti: piritta@viestintapiritta.fi
Twitter: @Piritta
LinkedIn: Piritta Seppälä
Facebook: Piritta Seppälä
Instagram: @piritta4
puh. 0400 622 046