Piritta Seppälä

Piritta_Seppälä

Piritta Seppälä on Viestintä-Piritta Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hän perusti yrityksen vuonna 2010 ja toimii yrityksen johtamisen lisäksi viestinnän, sosiaalisen median ja verkkoviestinnän kouluttajana sekä konsulttina. Piritta haluaa auttaa organisaatioita tekemään vaikuttavaa ja tavoitteellista viestintää sekä pysymään muuttuvan viestintämaailman melskeissä mukana.

Piritta on kysytty ja taitava kouluttaja ja sparraaja sekä energinen seminaaripuhuja. Koulutusten ja strategisen konsultaatiotyön lisäksi Piritta palvelee asiakkaita myös jatkuvan etätuen muodossa. Piritta tekee niin koulutuksia, työpajoja kuin webinaareja taidolla ja tunteella. Piritta toimii lisäksi kouluttajana Rastorilla, Markkinointi-instituutilla, Omnialla ja Inforilla.

Piritta on erikoistunut oman työtaustansa ja viestinnän osaamisensa pohjalta erityisesti järjestöjen sosiaalisen median käyttöön. Tämän lisäksi hän on vuosien varrella kouluttanut ja konsultoinut useiden ministeriöiden, virastojen ja kuntien viestijöitä, johtoryhmiä sekä henkilöstöä sosiaalisen median käytössä ja kehittämisessä.

Piritta on ollut mukana luomassa, kehittämässä ja kirjoittamassa useiden organisaatioiden viestinnän ja sosiaalisen median strategioita ja suunnitelmia. Strategiatyössä hänen tavoitteenaan on auttaa asiakkaita löytämään sellaiset suunnitelmat ja linjaukset, joihin viestinnän toimenpiteet aidosti pohjataan ja mallinnetaan.

Strategiatyön lisäksi Piritta on luonut sosiaalisen median linjauksia organisaatioiden henkilöstölle, laatinut viestinnällisiä toimintaohjeita organisaatioiden kohtaamiin erilaisiin kriisitilanteisiin ja käytännössä tukenut sekä auttanut somekriiseissä niitä kohdanneita tahoja.

Pirittan vahvuus on taitava mukautumiskyky jokaisen asiakkaan tilanteeseen ja kyky tarjota oikeita ratkaisuja viestinnän kehittämiseen organisaatioissa. Räätälöinti, asiakasymmärrys ja rento, mutta selkeä esiintymistapa ovat asioita, joista Pirittan kohdalla kiitellään.

Seppälältä on julkaistu ainoat suomeksi kirjoitetut kirjat, jotka käsittelevät järjestöjen sosiaalisen median käyttöä. Kuuntele ja keskustele –Näin järjestösi toimii tavoitteellisesti sosiaalisessa mediassa julkaistiin syyskuussa 2014. Kiinnostu ja kiinnosta – Näin markkinoit järjestöäsi sosiaalisessa mediassa -kirjan (2011) kolmas painos myytiin loppuun joulukuussa 2013.

Piritta on perehtynyt suomalaiseen järjestösomen käyttöön ja myös tehnyt aktiivista kartoitusta järjestöjen viestinnän ja sosiaalisen median kehityksestä Suomessa. Viestintä-Piritta on toteuttanut Pirittan johdolla Järjestösome-kartoituksia vuodesta 2013 lähtien. Järjestösome-trendit Piritta on julkaissut ensimmäisen kerran jo vuonna 2014. Piritta on Järjestödigi-kartoituksen alkuunpanija, jota on tehty yhteistyössä Avoinen ja TIEKE ry:n kanssa vuodesta 2017.

Näiden lisäksi Piritta bloggaa viestinnästä ja sosiaalisesta mediasta sekä seuraa aktiivisesti järjestösome-sektorin kehitystä maailmalla. Viestintä-Pirittan blogi myös valittiin Suomen 7. luetuimmaksi viestinnän blogiksi vuonna 2014.

 

Tätä Piritta kouluttaa

 • viestinnän suunnittelu ja kehittäminen, viestintäsuunnitelmat -konsultaatio
 • viestinnän mittaamisen koulutukset, konsultaatiot ja tuki
 • sosiaalisen median strategiat, nykytila-analyysit ja kehittämisen konsultaatio
 • sosiaalisen median mittaamisen koulutukset, konsultaatiot ja jatkuva etätuki
 • järjestösomen kehitys ja tehokas käyttö organisaatiossa
 • järjestödigitalisaation puheenvuorot ja koulutukset
 • viestinnän ammattilaisten koulutus, tuki ja konsultaatio
 • sisäisen viestinnän koulutus, kehittäminen ja konsultaatio
 • verkkosivujen uudistamisprojektit ja verkkokirjoittamisen koulutukset
 • organisaatioblogin kehittäminen ja blogin kirjoittamisen koulutus
 • saavutettavuus organisaatioiden verkkopalveluissa -koulutus
 • some-koulutukset: yleiset ja tämän hetken trendeihin perustuvat koulutukset ja seminaaripuheenvuorot
 • asiantuntijana sosiaalisessa mediassa -koulutukset
 • johtajana sosiaalisessa mediassa -koulutukset
 • some-kanavien käytön koulutukset ja handson-työpajat aloittelijoille, edistyneemmille ja organisaatiokanavien ylläpitäjille
 • haastavien tilanteiden hallinta somessa: konsultaatio ja tuki organisaatioille sekä koulutukset ja puheenvuorot
 • viestinnän etätuki-palvelut

 

Heitä Piritta kouluttaa

 • järjestöt, liitot, yhdistykset
 • ministeriöt, virastot, laitokset, kunnat
 • kulttuurialan organisaatiot
 • erilaiset oppilaitokset (yliopistot, kesäyliopistot, ammattikorkeakoulut yms.)
 • koulutusorganisaatioiden koulutusohjelmat (mm. Rastor, Infor, Markkinointi-Instituutti ja Omnia)
 • viestijät, johtoryhmät, henkilöstö
 • luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset

 

Pirittan parhaimpia puolia

Piritta on pidetty kouluttaja, joka auttaa, ohjaa ja neuvoo organisaatioita ottamaan viestinnän ja sosiaalisen median haltuun tavoitteellisella, suunnitelmallisella, tehokkaalla ja juuri organisaatiolle sopivalla tavalla. Viestintä-Pirittan kaikkien asiantuntijoiden periaatteen mukaisesti hän perehtyy aina asiakkaan tilanteeseen ja räätälöi koulutukset ja sparraukset vastaamaan organisaation tarpeita.

Pirittaa kiitellään hänen kyvystään samaistua kuulijan ja asiakkaan tilanteeseen. Hänen rento, mutta asiantunteva koulutustapansa mahdollistaa helpon kanssakäymisen tilaisuudessa kuin tilaisuudessa.

Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän ajankohtainen osaaminen, ymmärrys järjestöjen ja julkishallinnon organisaatioiden tarpeista viestiä ja käyttää sosiaalista mediaa sekä halu auttaa organisaatioita yhä parempaan viestintään verkossa tekevät Pirittasta ainutlaatuisen kouluttajan.

Piritta on vuosien varrella kouluttanut kiitettävin palauttein niin ministeriöiden ylijohtajia, järjestöjen ja virastojen viestijöitä ja päälliköitä kuin pienten paikallisyhdistysten vapaaehtoisia. Hänen seminaaripuheenvuoronsa ovat innostavia ja informatiivisia, koulutuksensa selkeitä ja asiantuntevia ja hänen some-palveluita koskevat handson-työpajansa saavat ihmiset todella ymmärtämään, mistä palveluiden käytössä on kyse.

 

Piritta vapaalla

Vuorikiipeilijä, 7 Summits Team Finlandin perustajajäsen, vesijuoksija, laskettelija, Lapinkävijä, vaeltaja, maailmanmatkaaja, shampanjan ystävä, kissanainen, puoliso… Tässä muutama asia, jotka ovat osa Pirittan elämää ja vapaa-aikaa tällä hetkellä ja jotka häneen myös yhdistetään.

Piritta on aktiivinen ja elämyksiä elämään hakeva ihminen, jolla on laaja ystäväpiiri sekä erilaisia projekteja käynnissä myös vapaa-ajalla. Ihmisenä Piritta arvostaa myös työn ja yksityiselämän tasapainoa ja on opetellut siihen loppuunpalamisen jälkimainingeissa entistä paremmin. Yrittäjänä Piritta on koko yrittäjäuransa ajan perään kuuluttanut sitä, että yrittäjälläkin täytyy olla lomaa ja yrittäjän pitää voida olla sairaslomalla.

Luottamustehtävissä Piritta on Akavan Erityisalojen ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunnan varapuheenjohtaja (pj 2017-2018). Lisäksi Piritta on ollut mukana Viesti ry:n ja ProCom ry:n mentorointiohjelmassa mentorina. Aiemmin hän on ollut mukana myös Viesti ry:n hallituksessa ja varapuheenjohtajana.

Jäsenenä Piritta on lukuisissa järjestöissä, kuten ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Viesti ry, YMCA Tampere, Helsingin kauppakamari, Helsingin Yrittäjät, SEY ry ja monia muita.

 

Yhteystiedot

Sähköposti: piritta@viestintapiritta.fi
Twitter: @Piritta
LinkedIn: Piritta Seppälä
Facebook: Piritta Seppälä
Instagram: @piritta4
0400 622 046