Yhteistyökumppanit

Viestintä-Pirittan yhteistyökumppanit

Viestintä-Piritta Oy tekee yhteistyötä erilaisten viestinnän ja verkkoviestinnän parissa toimivien yritysten kanssa. Yhteistyötahomme ovat huolella valittu joukko taitavia, osaavia ja luotettavia kumppaneita, joiden kanssa yhdessä työskentely mahdollistaa laajemman ja monipuolisemman tarjonnan asiakaskunnallemme ja myös kehittää jatkuvasti muutoksessa elävää viestintäalaa.

Yhteistyön tärkeimpänä tavoitteena on pystyä tarjoamaan asiakkaillemme laadukasta palvelua, konsultointia ja koulutuksia, myös sellaisissa aihepiireissä, joihin Viestintä-Pirittalla ei ole tällä hetkellä omaa ydinosaamista.

Yhteistyökumppanien kanssa laadusta voidaan olla varmoja ja keskinäinen suunnittelutyö myös mahdollistaa tulevaisuuden visioinnin ja tuotteiden kehittämisen eri tavalla kuin erillään toimivina yksikköinä.

 

Avoine Oy

Avoine Oy on järjestöille digitaalisia palveluita tarjoava yritys, joka auttaa rakentamaan järjestöjä, joihin halutaan kuulua. Avoinen erilaisten ratkaisujen avulla järjestöt löytävät uusia tapoja palvella jäseniään digitaalisesti.

Viestintä-Piritta ja Avoine ovat tehneet kiinteää yhteistyötä useiden vuosien ajan, joista isoimpana on Järjestödigi-kartoitus, jota on toteutettu vuodesta 2017 alkaen. Järjestödigi-kartoitusta tekemässä mukana on myös TIEKE ry.

Yhteistyöllämme Järjestödigi-kartoituksen ja yhteisten koulutustilaisuuksien kautta pystymme tarjoamaan järjestöille tietoa, taitoa ja uusimpia digitalisaation tuulia monipuolisesti.

www.avoine.fi

 

Infocrea Oy

Infocrea toteuttaa videostriimejä ja -tallenteita. Yrityksen omistaja ja striimauksen asiantuntija Jarmo Lahti tarjoaa asiakkailleen monipuolisen palvelupaketin, jossa voi valita livestriimin, videotallenteen, livekanavan väliltä.

Viestintä-Piritta ja Infocrea ovat tehneet yhteistyötä useiden vuosien ajan asiakkaille toteutettujen koulutusten ja striimausten muodossa. Tämän lisäksi Infocrea on ollut mukana Viestintä-Pirittan tapahtumien ja yhteistyötapahtumien, kuten Menestyvien järjestöjen ja Järjestösome-trendien julkaisutilaisuuden, livestriimien tekijänä.

Yhteistyömme on niin saumatonta ja sujuvaa, että välillä tuntuu kuin olisimme samaa yritystä. On ilo voida tarjota asiakkaita laajasti palveleva kokonaisuus, jossa yhdistyvät sekä striimin ja videotallenteiden että viestintäkoulutuksen ammattiosaaminen yhteen pakettiin.

www.infocrea.fi

 

Kubo Creative Agency

Kubo Creative Agency on strateginen ja visuaalinen sisältötoimisto. Kubolaiset ovat joukko intohimoisia viestinnän, markkinoinnin, tarinankerronnan ja designin ammattilaisia, jotka ratkaisevat liiketoiminnan ongelmia sisältöjen, visuaalisuuden ja tarinankerronnan keinoin.

Viestintä-Pirittan ja Kubon yhteistyö perustuu verkostotoimintaan, jossa puolin ja toisin hyödynnetään toimistojen osaamista erilaisissa hankkeissa ja koulutuksissa. Yritysten vetäjiä Pirittaa ja Jarmo Hovista yhdistää myös vuorilla kulkeminen: yhteistyössä korkeita huippuja kohti kiiveten voi vahvistaa myös viestinnällistä yhteistyötä arjessa.

Toimistojemme arvot kohtaavat toisensa niin meren pinnalla kuin vuorilla. Viestinnällisissä hankkeissa ja koulutuskokonaisuuksissa pystymme tuottamaan tilaisuuksien osallistujille sellaista tulosta, josta todellakin on ihmisille hyötyä.

www.kubo.fi

 

Kuopion Softop Oy / Tuomo Burman

Tuomo Burman on kuopiolainen yksinyrittäjä, joka yrityksensä Kuopion Softopin kautta kouluttaa tietotekniikan käyttöä monenlaisiin tarpeisiin. Tuomo on itse sokea ja erikoistunut viestintäsisältöjen tarjoamiseen vastaanottajille monipuolisin keinoin. Näistä yksi on Tuomon ääniblogi: Äänitarinankertoja Tuomo.

Viestintä-Piritta ja Tuomo ovat tehneet yhteistyötä muutaman vuoden ajan, erityisesti verkkopalveluiden saavutettavuuteen liittyvien koulutusten osalta. Näissä Piritta tuo mukaan verkkosisältöjen saavutettavuuden viestinnällisestä näkökulmasta ja Tuomo sokean ihmisen kautta. Koulutukset ovat saaneet erinomaisen vastaanoton käytännönläheisyytensä ja konkreettisen tietomääränsä vuoksi.

Suunnittelimme yhteistyötä pitkään ja kun vihdoin toteutimme ensimmäisen yhteistyökoulutuksemme, suunnittelun määrä palkitsi itsensä. Yhdessä työskentely kannattaa erityisesti, kun sen hedelmistä voivat nauttia kaikki koulutuksiimme osallistuneet ihmiset.

www.burha.net

 

Noon Kollektiivi

Noon Kollektiivi on yhteiskunnalliseen viestintään erikoistunut kollektiivi ja viestintäyritys, jonka jäsenet ja osakkaat ovat kokeneita toimittajia, valokuvaajia, graafisia suunnittelijoita ja viestinnän ammattilaisia. Noon toimii erityisesti järjestöjen kumppanina ja tuntee siksi niiden työn pintaa syvemmältä.

Noon kouluttaa, tukee viestinnän kehittämistä strategiasta arjen käytäntöihin ja toteuttaa mm. laadukkaita julkaisuja, journalistisia tekstejä, visuaalisia ilmeitä, kuvapankkeja sekä henkilö- ja tapahtumakuvausta.

Viestintä-Piritta ja Noon Kollektiivi tekevät yhteistyötä mm. suunnittelemalla yhdessä viestintäkoulutuksia, jotka täydentävät sisällöltään toisiaan. Näin osallistujille on tarjolla mahdollisimman laaja kattaus omaa osaamista tukevaa ja laajentavaa viestinnän koulutusta.

Haluamme yhdessä rakentaa suomalaisille järjestöille ja julkishallinnolle sellaisia viestintäpalveluita ja -koulutuksia, jotka vastaavat organisaatioiden tarpeita ja tilannetta mahdollisimman tehokkaasti.

www.noonkollektiivi.fi

 

Smile Audiovisual

Smile Audiovisual on vuodesta 1984 toiminut videotuotantoihin erikoistunut yritys, joka luottaa tarinankerronnan voimaan ja siihen, että mukana on särmää, joka saa tarinan tarttumaan. Smilen palvelutarjontaaan kuuluvat monipuolisen videotuotannon ohella myös animaatiot, VR ja pelit.

Viestintä-Piritta ja Smile Audiovisual ovat tehneet yhteistyötä useiden vuosien ajan yhteisten koulutusten merkeissä. Näissä Smilen Sasu Sorkio yhdessä Pirittan kanssa ovat yhdistäneet tietotaitonsa tarjoamalla muun muassa oppeja mobiilivideoiden tekemisen maailmaan: Sasu videon tekemisen kautta ja Piritta videoiden ja some-maailman yhteispelistä.

Yhdistämällä osaamisemme mobiilivideo-koulutuksissa pystymme tuottamaan osallistujille laadukasta ja käytännönläheistä oppia videoiden tekemiseen myös omatoimisesti. Samalla päivitämme toistemmekin taidot niin videon suunnittelun, kuvaamisen ja editoinnin kuin niiden viestimisen suhteen.

www.smileaudiovisual.fi

 

Tarinakone

Tarinakone auttaa yrityksiä ja organisaatioita erottumaan tarinallistamisen avulla. Tarinakoneen Anne Kalliomäki on Suomen johtava asiantuntija tarinallistamisessa. Anne auttaa asiakkaitaan hyödyntämään draamallista eli toimintaan perustuvaa tarinaaa tuloksen tekemisessä. Tarinallistamalla tehdään asiakaskokemuksesta vaikuttava moniaistinen tarinakokemus! Anne on inspiroiva puhuja ja käytännönläheinen kehittäjä. Ja tietysti hyvien tarinoiden ystävä!

Tarinakone ja Viestintä-Piritta ovat tehneet yhteistyötä useiden vuosien ajan järjestämällä yhteisiä koulutustilaisuuksia. Näissä Annen ja Pirittan osaaminen yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi, kun Anne auttaa löytämään organisaation punaisen langan tarinallistamisen myötä ja Piritta ohjaa viestimään tarinaa ajankohtaisilla tavoilla eri medioissa.

Yhteistyössä pystymme tarjoamaan koulutuskombinaation, jossa osaamisemme täydentävät toisiaan ja tarjoavat asiakkaillemme käytännönläheistä tarinallisuuden ja viestinnän yhdistävää tietoa.

www.tarinakone.fi

 

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

TIEKE ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla. TIEKEn toiminnan tavoitteena on, että Suomi on kilpailukykyinen, uudistuva ja ihmisläheinen yhteiskunta, jossa organisaatiot ja yksilöt hyödyntävät digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet.

Vaikuttajana TIEKE toimii osaavan ja yhteentoimivan yhteiskunnan rakentajana ja keskustelujen herättäjänä. Verkottajana TIEKE toimii kohtaamispaikkana ja verkostojen luojana. Vauhdittajana TIEKE toimii kehittämiskohteiden tunnistajana ja solmukohtien aukaisijana.

Viestintä-Pirittan ja TIEKEn yhteistyö keskittyy Järjestödigi-kartoitukseen, jonka tekijäkaartiin kuuluu myös Avoine Oy. Piritta on vieraillut myös TIEKEn tapahtumissa puhujana.

Yhteistyöllämme Järjestödigi-kartoituksen ja tapahtumien myötä pystymme yhdistämään digiosaamisen ja järjestöviestinnän asiat yhteen pakettiin. Näkemyksellinen yhteistyö ja halumme kehittää maailmaa digitalisaation kautta ovat asioita, jotka tarjoavat hyödyllistä tietoa kaikkien saataville.

www.tieke.fi

Avoine Oy

Autamme järjestöjä uudistumaan digitaalisesti

www.avoine.fi

Infocrea Oy

Infocrea Oy – videostriimejä ja tallenteita

www.infocrea.fi

Kubo Creative Agency

Kubo – strateginen ja visuaalinen sisältötoimisto

www.kubo.fi

Äänitarinankertoja Tuomo
Kuopion Softop Oy

Äänitarinoita ja tietotekniikan käytön koulutusta erilaisiin tarpeisiin

www.burha.net

www.aanitarinankertojatuomo.fi

Noon Kollektiivi

Noon Kollektiivi – viestintää & journalismia

www.noonkollektiivi.fi

Smile Audiovisual Oy

Videotuotanto on ratkaisu viestinnän tarpeisiin

www.smileaudiovisual.fi

Tarinakone

Punaisia lankoja, kohtaamisiin tunnetta!

www.tarinakone.fi 

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Vaikuttaja | Verkottaja | Vauhdittaja

www.tieke.fi