Yhteistyökumppanit

Viestintä-Pirittan yhteistyökumppanit

Viestintä-Piritta Oy tekee yhteistyötä erilaisten viestinnän ja verkkoviestinnän parissa toimivien yritysten kanssa. Yhteistyötahomme ovat huolella valittu joukko taitavia, osaavia ja luotettavia kumppaneita, joiden kanssa yhdessä työskentely mahdollistaa laajemman ja monipuolisemman tarjonnan asiakaskunnallemme ja myös kehittää jatkuvasti muutoksessa elävää viestintäalaa.

Yhteistyön tärkeimpänä tavoitteena on pystyä tarjoamaan asiakkaillemme laadukasta palvelua, sparrausta ja koulutuksia, myös sellaisissa aihepiireissä, joihin Viestintä-Pirittalla ei ole tällä hetkellä omaa ydinosaamista.

Yhteistyökumppanien kanssa laadusta voidaan olla varmoja ja keskinäinen suunnittelutyö myös mahdollistaa tulevaisuuden visioinnin ja tuotteiden kehittämisen eri tavalla kuin erillään toimivina yksikköinä.

 

Kamoon Digital Oy

Kamoon Digital auttaa asiakkaitaan strategiatyössä, markkinoinnin kehittämisessä, kasvupolun löytämisessä ja osaamisen kehittämishaasteissa. Tällä hetkellä Kamoonin Riitta Raesmaa keskittyy myös tekoälyn käyttöön organisaatioiden toiminnassa. Hänen avullaan löytyvät oikeat lähestymiskulmat ja askelmerkit tekoälyn käyttöön omassa työssä tai organisaatiossa. 

Viestintä-Pirittan ja Kamoon Digitalin yhteistyö keskittyy erityisesti tekoälyn ympärille. Riitan 30 vuoden teknologiakentän ymmärrys ja Pirittan yli 15 vuoden kokemus organisaatioviestinnän ja sosiaalisen median saralta luovat ainutlaatuisen osaamisen yhdistelmän. Yhteistyössä he ovat rakentaneet tekoälyn hyödyntämiseen keskittyviä koulutuskokonaisuuksia, jotka ovat monipuolisia ja selkeitä.

Työskentelytapamme ja asiakasymmärryksemme kohtaavat yritystemme välillä erinomaisesti. Into kehittää koulutuksia ja käytännönläheinen koulutustapamme antavat loistavan mahdollisuuden auttaa asiakkaitamme tekoälyn kanssa eteenpäin!

www.kamoon.fi

 

Kubo Creative Agency

Kubo Creative Agency on strateginen ja visuaalinen sisältötoimisto. Kubolaiset ovat joukko intohimoisia viestinnän, markkinoinnin, tarinankerronnan ja designin ammattilaisia, jotka ratkaisevat liiketoiminnan ongelmia sisältöjen, visuaalisuuden ja tarinankerronnan keinoin.

Viestintä-Pirittan ja Kubon yhteistyö perustuu verkostotoimintaan, jossa puolin ja toisin hyödynnetään toimistojen osaamista erilaisissa hankkeissa ja koulutuksissa. Yritysten vetäjiä Pirittaa ja Jarmo Hovista yhdistää myös vuorilla kulkeminen: yhteistyössä korkeita huippuja kohti kiiveten voi vahvistaa myös viestinnällistä yhteistyötä arjessa.

Toimistojemme arvot kohtaavat toisensa niin meren pinnalla kuin vuorilla. Viestinnällisissä hankkeissa ja koulutuskokonaisuuksissa pystymme tuottamaan tilaisuuksien osallistujille sellaista tulosta, josta todellakin on ihmisille hyötyä.

www.kubo.fi

 

Kuopion Softop Oy / Tuomo Burman

Tuomo Burman on kuopiolainen yksinyrittäjä, joka yrityksensä Kuopion Softopin kautta kouluttaa tietotekniikan käyttöä monenlaisiin tarpeisiin. Tuomo on itse sokea ja erikoistunut viestintäsisältöjen tarjoamiseen vastaanottajille monipuolisin keinoin. Näistä yksi on Tuomon ääniblogi: Äänitarinankertoja Tuomo.

Viestintä-Piritta ja Tuomo ovat tehneet yhteistyötä muutaman vuoden ajan, erityisesti verkkopalveluiden saavutettavuuteen liittyvien koulutusten osalta. Näissä Piritta tuo mukaan verkkosisältöjen saavutettavuuden viestinnällisestä näkökulmasta ja Tuomo sokean ihmisen kautta. Koulutukset ovat saaneet erinomaisen vastaanoton käytännönläheisyytensä ja konkreettisen tietomääränsä vuoksi.

Suunnittelimme yhteistyötä pitkään ja kun vihdoin toteutimme ensimmäisen yhteistyökoulutuksemme, suunnittelun määrä palkitsi itsensä. Yhdessä työskentely kannattaa erityisesti, kun sen hedelmistä voivat nauttia kaikki koulutuksiimme osallistuneet ihmiset.

www.burha.net

 

Noon Kollektiivi

Noon Kollektiivi on yhteiskunnallisen viestinnän luottokumppani, joka tuottaa muutosta maailmaan tarjoamalla vaikuttavia viestinnän ratkaisuja. Noon Kollektiivin asiakkaita ovat esimerkiksi järjestöt, julkishallinto, säätiöt ja yhteiskunnalliset yritykset. 

Noon Kollektiivin ydinosaamiseen kuuluu viestinnän strateginen kehittäminen, viestinnän tuki ja koulutus, visuaalinen viestintä ja tekstityöt sekä näitä yhdistelevät viestintäkokonaisuudet, kuten hanke- ja kampanjaviestintä.

Viestintä-Piritta ja Noon Kollektiivi tekevät yhteistyötä erityisesti viestintäkoulutusten saralla. Yhteistyökumppanien toistensa osaamista täydentävä asiantuntijuus on yhteistyön ytimessä.

Tarjoamme yhteiskunnallisille toimijoille viestintäpalveluita, jotka ovat aidosti hyödyllisiä ja luovat vaikutuksia. Yhdessä voimme tarttua mitä moninaisempiin aiheisiin!

www.noonkollektiivi.fi

 

Smile Audiovisual

Smile Audiovisual on vuodesta 1984 toiminut videotuotantoihin erikoistunut yritys, joka luottaa tarinankerronnan voimaan ja siihen, että mukana on särmää, joka saa tarinan tarttumaan. Smilen palvelutarjontaaan kuuluvat monipuolisen videotuotannon ohella myös animaatiot, VR ja pelit.

Viestintä-Piritta ja Smile Audiovisual ovat tehneet yhteistyötä useiden vuosien ajan yhteisten koulutusten merkeissä. Näissä Smilen Sasu Sorkio yhdessä Pirittan kanssa ovat yhdistäneet tietotaitonsa tarjoamalla muun muassa oppeja mobiilivideoiden tekemisen maailmaan: Sasu videon tekemisen kautta ja Piritta videoiden ja some-maailman yhteispelistä.

Yhdistämällä osaamisemme mobiilivideo-koulutuksissa pystymme tuottamaan osallistujille laadukasta ja käytännönläheistä oppia videoiden tekemiseen myös omatoimisesti. Samalla päivitämme toistemmekin taidot niin videon suunnittelun, kuvaamisen ja editoinnin kuin niiden viestimisen suhteen.

www.smileaudiovisual.fi

 

Tarinakone Oy

Tarinakone auttaa yrityksiä ja organisaatioita erottumaan tarinallistamisen avulla. Tarinakoneen Anne Kalliomäki on Suomen johtava asiantuntija tarinallistamisessa. Hän on tehnyt lukuisia koulutuksia ja yli sata toteutettua tarinaa yrityksille, järjestöille ja alueille. Hän myös Visit Finland Akatemian kouluttaja. Tarinallistamalla tehdään viestinnässä vaikuttava moniaistinen tarinakokemus! Anne on inspiroiva puhuja ja käytännönläheinen kehittäjä. Ja tietysti hyvien tarinoiden ystävä!

Tarinakone ja Viestintä-Piritta ovat tehneet yhteistyötä useiden vuosien ajan järjestämällä yhteisiä koulutustilaisuuksia järjestöille ja julkishallinnon organisaatioille. Näissä Annen ja Pirittan osaaminen yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi, kun Anne auttaa löytämään organisaation punaisen langan tarinallistamisen myötä ja Piritta ohjaa viestimään tarinaa ajankohtaisilla tavoilla eri medioissa.

Yhteistyössä pystymme tarjoamaan paketin, jossa osaamisemme täydentävät toisiaan ja tarjoavat asiakkaillemme käytännönläheistä tarinallisuuden ja viestinnän yhdistävää tietoa.

www.tarinakone.fi

 

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

TIEKE ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla. TIEKEn toiminnan tavoitteena on, että Suomi on kilpailukykyinen, uudistuva ja ihmisläheinen yhteiskunta, jossa organisaatiot ja yksilöt hyödyntävät digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet.

Vaikuttajana TIEKE toimii osaavan ja yhteentoimivan yhteiskunnan rakentajana ja keskustelujen herättäjänä. Verkottajana TIEKE toimii kohtaamispaikkana ja verkostojen luojana. Vauhdittajana TIEKE toimii kehittämiskohteiden tunnistajana ja solmukohtien aukaisijana.

Viestintä-Pirittan ja TIEKEn yhteistyö keskittyy Järjestödigi-kartoitukseen, jonka tekijäkaartiin kuuluu myös Vitec Avoine Oy. Piritta on vieraillut myös TIEKEn tapahtumissa puhujana.

Yhteistyöllämme Järjestödigi-kartoituksen ja tapahtumien myötä pystymme yhdistämään digiosaamisen ja järjestöviestinnän asiat yhteen pakettiin. Näkemyksellinen yhteistyö ja halumme kehittää maailmaa digitalisaation kautta ovat asioita, jotka tarjoavat hyödyllistä tietoa kaikkien saataville.

www.tieke.fi

 

Vitec Avoine Oy

Vitec Avoine Oy on järjestöille digitaalisia palveluita tarjoava yritys, joka auttaa rakentamaan järjestöjä, joihin halutaan kuulua. Vitec Avoinen erilaisten ratkaisujen avulla järjestöt löytävät uusia tapoja palvella jäseniään digitaalisesti.

Viestintä-Piritta ja Vitec Avoine Oy ovat tehneet kiinteää yhteistyötä useiden vuosien ajan, joista isoimpana on Järjestödigi-kartoitus, jota on toteutettu vuodesta 2017 alkaen. Järjestödigi-kartoitusta tekemässä mukana on myös TIEKE ry.

Yhteistyöllämme Järjestödigi-kartoituksen ja yhteisten koulutustilaisuuksien kautta pystymme tarjoamaan järjestöille tietoa, taitoa ja uusimpia digitalisaation tuulia monipuolisesti.

www.vitec-avoine.com

Kamoon Digital Oy

Softafirmojen strategia- ja kasvukumppani

www.kamoon.fi

Vitec Avoine Oy

Autamme järjestöjä uudistumaan digitaalisesti

www.avoine.fi

Kubo Creative Agency

Kubo – strateginen ja visuaalinen sisältötoimisto

www.kubo.fi

Äänitarinankertoja Tuomo
Kuopion Softop Oy

Äänitarinoita ja tietotekniikan käytön koulutusta erilaisiin tarpeisiin

www.burha.net

www.aanitarinankertojatuomo.fi

Noon Kollektiivi

Noon Kollektiivi – viestintää & journalismia

www.noonkollektiivi.fi

Smile Audiovisual Oy

Videotuotanto on ratkaisu viestinnän tarpeisiin

www.smileaudiovisual.fi

Tarinakone

Punaisia lankoja, kohtaamisiin tunnetta!

www.tarinakone.fi 

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Vaikuttaja | Verkottaja | Vauhdittaja

www.tieke.fi