Sisäministeriö: viestinnän kannustusohjelman rakentaminen & sosiaalisen median koulutukset

Sisäministeriön logoSisäministeriön logoHalusimme vahvistaa henkilöstömme viestintäosaamista ja -varmuutta ja auttaa heitä hyödyntämään monipuolisesti eri kanavia. Mitä useampi sisäministeriöläinen viestii työstään aktiivisesti, sitä paremmin pystymme välittämään tietoa sisäisestä turvallisuudesta ja maahanmuutosta julkisen keskustelun ja päätöksenteon tueksi. Toisaalta myös työyhteisön sisäisellä viestinnällä on tärkeä roolinsa yhteisöllisyyden luomisessa ja ylläpidossa.

Rakensimme Viestintä-Pirittan tuella viestinnän kannustinohjelman ja siihen liittyvän leikkimielisen kilpailun henkilöstöllemme. ”Välitön viestintä vaikuttaa” -pilotti sisälsi sosiaalisen median, työyhteisöviestinnän sekä media- ja sidosryhmäviestinnän osa-alueet. Piritta koulutti meitä myös Twitterin käyttöön ja tuki asiantuntijoiden omien somesuunnitelmien teossa.

Johdon vahva tuki ohjelmalle ja aktiivisimpien osallistujien palkitseminen ovat osoittaneet henkilöstöllemme, että asia on tärkeä. Aktiivinen ote jatkuu varmasti vielä pilotinkin jälkeen. Onnistumisia tukivat Pirittan Twitter-työpajat: perusteet ja jatkokoulutus, jotka pidettiin etänä. Osallistujat olivat niihin todella tyytyväisiä ja intoutuivat myös ajatustenvaihtoon Zoomin chatissa. Oma somesuunnitelma -työpajassa pidettiin erityisesti keskustelevasta työskentelytavasta ja mahdollisuudesta kysyä vinkkejä juuri omaan työhön.

 Palautteissa koulutuksia kiitettiin erinomaisiksi, konkreettisiksi ja rohkaiseviksi, kouluttajaa innostuneeksi ja asiantuntevaksi. Ulkopuolinen kouluttaja antoi vakuuttavasti uutta näkökulmaa. Kannustinohjelmasta saimme hyvää kokemusta jatkoa varten ja tukea sille, että viestintä tunnistetaan yhä paremmin osaksi jokaisen työnkuvaa.

Tietoa Välitön viestintä vaikuttaa -ohjelmasta löytyy sisäministeriön sivuilta »

Tiia Talvitie, viestintäasiantuntija, sisäministeriö

Kommentit

Kirjoita kommentti

Sisäministeriö: viestinnän kannustusohjelman rakentaminen & sosiaalisen median koulutukset