Tekoälyn työkalut ja käyttötavat: näin käytät tekoälyä oman työn tukena

Tämä perustason koulutus keskittyy yleisimpiin tekoäly-työkaluihin ja niiden käyttötapoihin. Koulutustapa on hyvin käytännönläheinen ja selkeä. Kouluttajamme puhuvat aiheesta ymmärrettävästi ja ohjaavat osallistujia myös näyttämällä esimerkkejä eri työkalujen käytöstä. Osallistujat voivat myös testata erilaisia työkaluja koulutuksen aikana niin halutessaan. 

Koulutuksessa esitellään sekä maksuttomia että maksullisia työkaluja. Tarkastelemme kulloinkin ajankohtaisia työkaluja ja niiden käyttötapoja. Koulutuksen valmistelussa huomioidaan osallistujien toiveet ja työkalujen käyttömahdollisuudet.

Koulutuksessa voidaan tarkastella erityisesti ChatGPT:n ja Copilotin käyttömahdollisuuksia sovitulla tavalla. Esittelyssä voivat olla myös esimerkiksi Googlen Bard, Midjourney ja Adoben Firefly, aina vallitsevan tilanteen mahdollistamalla tavalla käsiteltynä. 

Tekoälyä voi käyttää oman työn tukena monella tapaa. Tärkeää on löytää juuri itselle hyödyllisimmät tavat. Jos esimerkiksi kynä pysyy hyvin kädessäsi, et välttämättä tarvitse tekoälyltä apua some-julkaisuiden rakentamisessa. Voit kuitenkin kaivata muotoiluvinkkejä esimerkiksi blogitekstin otsikointiin tai eri aineistojen tiivistelmien tekemiseen. 

Tässä koulutuksessa opit, miten erilaiset tekoälyn käyttötavat jakautuvat ryhmiin esimerkiksi ajankäytöllisesti tarkasteltuna. Opit myös, miten eri tason tehtävien hoitamiseen vaadittavia kehoitteita luodaan ja millä tavalla niitä voi muotoilla oman työn tukitarpeisiin. 

 

Esimerkki Tekoälyn työkalut ja käyttötavat -koulutuksesta:

Yleisimmät tekoäly-työkalut

 • ChatGPT, Copilot ja muut samankaltaiset työkalut 
 • Esimerkkejä työkalujen käytöstä käytännössä 

Kuinka sopiva työkalu valitaan?

 • Millaisiin tarpeisiin ja tehtäviin eri työkalut sopivat?
 • Mitä kannattaa ottaa huomioon työkalua valitessa?

Työkalujen käyttöönotto

 • Miten otat käyttöön uuden työkalun?
 • Mitä tietoja ja asetuksia on hyvä käydä läpi? 

ChatGPT:n ja Copilotin ohjaaminen kehotteiden avulla

 • Mikä on kehote (engl. prompt) ja miten kehotteita käytetään?
 • Esimerkkejä hyödyllisistä kehoitteista
 • Vinkkejä kehoitteiden muotoiluun eri tasoisissa tehtävissä

Tekoälyn hyödyntäminen viestinnässä ja markkinoinnissa

 • Tekoäly sisällön muokkaamisessa, kirjoittamisessa ja tuottamisessa
 • Tekoäly ideoinnin ja luovan työn tukena
 • Tekoäly oppimisen ja kehittymisen tukena

Koulutuksen esimerkit ovat käytännönläheisiä ja muokataan aina tilaajan toimintaympäristöön sopivaksi. 

 

Tämän koulutuksen tavoitteena on: 

 • tarjota välitöntä hyötyä omaan työhösi ja organisaatiolle
 • vähentää stressiä, kun saat kokonaiskuvan tekoälystä ja neuvot alkuun
 • kehittää omaa osaamistasi tekoälyn suhteen.

 

Koulutus sopii hyvin: 

 • viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille
 • asiantuntijoille
 • johtajille
 • järjestöille
 • julkishallinnon organisaatioille
 • muille aiheesta kiinnostuneille

Tämä koulutus on räätälöitävissä mille tahansa organisaatiolle tai osallistujajoukolle. Koulutuksen valmistelu aloitetaan ennakkopalaverilla, jonka jälkeen tilaisuudet muokataan vastaamaan tilaajan täsmällisiä toiveita. Osallistujille tehdään tarvittaessa myös ennakkokysely, joka auttaa kouluttajia rakentamaan juuri oikeanlaisen ja tarpeita tukevan koulutuksen. 

Tämän koulutuksen suositeltava pituus on 3 tuntia. Koulutus voidaan myös jakaa kahteen osaan, joista ensimmäinen 2 tunnin tilaisuus vastaa tätä kuvausta ja toinen 2 tunnin koulutus keskittyy käytännön harjoitteluun valitun työkalun parissa. 


Kouluttajat

Tätä ja muita tekoäly-koulutuksia toteuttavat yhteistyössä Piritta Seppälä Viestintä-Pirittasta ja Riitta Raesmaa Kamoon Digital Oy:sta. Voit tilata heidät kouluttamaan joko yksin tai yhdessä. Piritta ja Riitta tekevät myös tekoälyyn liittyviä sparrauksia ja pitävät aiheesta puheenvuoroja. 

Riitta Raesmaa on markkinoinnin ja tekoälyn asiantuntija. Hän on 30 vuoden ajan sparrannut, kouluttanut ja tukenut organisaatioita kehittämään toimintaansa eteenpäin. Riitta tekee yhteistyötä Viestintä-Pirittan kanssa ja on erinomainen, selkeä ja pidetty kouluttaja.  

Piritta Seppälä on viestinnän, verkkoviestinnän ja sosiaalisen median asiantuntija. Hänen pitkä kokemuksensa organisaatioviestinnästä, sen haasteista ja sosiaalisen median käytöstä eri yhteisöissä tarjoavat loistavan pohjan käytännönläheisten tekoäly-koulutusten pitämiselle. Pirittaa kiitetään usein hänen selkeästä ja helposti lähestyttävästä koulutustavastaan. 

 

Kiinnostuitko koulutuksesta? Ota yhteyttä sivun alareunan lomakkeella ja kerro tarkemmin tarpeistanne. 

 

*****************

Kaikki tekoäly-koulutukset:

Kehotemuotoilun perusteet

Edistynyt kehotemuotoilu käytännössä

Tekoälyn perusteet viestinnässä ja markkinoinnissa

Tekoälyn työkalut ja käyttötavat: näin käytät tekoälyä oman työn tukena

 

********************

Tutustu koko palvelutarjontaamme täällä.

Voit tilata omalle organisaatiollesi räätälöidyn koulutuksen, sparrauksen tai puheenvuoron mistä tahansa Viestintä-Pirittan aihepiireistä.

Ota yhteyttä hallintokoordinaattoriimme ja kerro lisää toiveistasi: info@viestintapiritta.fi.

Kamoon Digitalista voit lukea lisää täältä.

 

Kommentit

Kirjoita kommentti

Tekoälyn työkalut ja käyttötavat: näin käytät tekoälyä oman työn tukena