Luovan tekoälyn hyödyntäminen viestinnässä: vinkkejä viestijöille

Luova tekoäly voi auttaa viestijöitä työssään monella tapaa. Valmistautuminen tekoälyn käyttöön edellyttää ohjeistamista, testaamista ja juuri itselle hyödyllisimpien käyttötapojen tunnistamista. Piritta tuo tässä blogissaan esiin näkökulmia tekoälyn mahdollisuuksiin viestijän arjessa.

Tämä syksy on ollut suoranaista luovan tekoälyn ilotulitusta ja työkalujen erittäin vauhdikasta kehitystä. Viikko toisensa jälkeen erilaisiin työkaluihin on tullut testattavaksi mitä moninaisempia toimintoja ja käyttömahdollisuuksia.

Tekoälyn käyttöönottoon organisaatioissa ja viestinnässä liittyy myös paljon kysymyksiä. Näitä erityisesti monet viestijät ovat syksyn kuluessa pohdiskelleet. Ilmassa on liikkunut esimerkiksi seuraavia pohdiskeluja:

 • Mitä työkaluja ottaisi käyttöön?
 • Missä niiden kehityskulku menee?
 • Mitä työkaluilla voi tehdä?
 • Miten kehotteita kannattaa rakentaa?
 • Miten ohjeistaa henkilöstöä ja muita viestijöitä tekoälyn käyttöön?
 • Miten huolehtia siitä, että toiminta tekoälyn kanssa on eettistä, vastuullista ja turvallista?

Kysymyksiä on paljon ja niitä kannattaa ratkoa yksi kerrallaan. Oman organisaation tekoäly-linjaukset ovat ensimmäisiä asioita, joista aloittaa. Samalla rauhassa tehty työkalujen testailu ja vertailu edistävät oikeiden käyttötapojen valintaa.

 

Tekoälyn kelkkaan, vaikka kiireessä?

Nopeimmat viestijät ovat jo ottaneet luovan tekoälyn osaksi työtään, mutta monet vasta harkitsevat tai testailevat erilaisia käyttötapoja. Ilmassa on myös hienoista painetta, kun eri puolilla muistutetaan hyppäämään tekoälyn matkaan viimeistään nyt, ettei putoa kokonaan kelkasta. Samaan aikaan monen viestijän työpöytä on täynnä niitä arjen perustehtäviä ja kehittämistöitä, eikä uuden omaksumiselle yksinkertaisesti ole aikaa.

Mukaan kuitenkin ehtii vielä – ja yksi askel kerrallaan.

Tosiasia on, että tekoäly parhaimmillaan nopeuttaa ja helpottaa monia viestijän työtehtäviä. Sen sijaan yhtä totta on, että uuden omaksuminen ei tapahdu hetkessä. Yhtä lailla viestijä on avainasemassa jalkauttamassa tekoälyn käyttöönottoa organisaatiossaan ja siihen liittyvien ohjeistusten ja henkilöstöä koskevien linjausten tekemistä. Tämäkin syö työaikaa.

Luovan tekoälyn saapuminen osaksi viestijöiden arkea on ollut kehitykseltään huomattavasti nopeampaa kuin esimerkiksi sosiaalisen median kohdalla kävi. Tilanteessa on kuitenkin paljon yhtäläisyyksiä. Viestijät pohtivat sosiaalisen median alkuvuosina, mitä some-kanavia kannattaisi käyttää, miten asiaa olisi organisaatiossa hyvä ohjeistaa ja miten kanavia käytetään. Näitä somen jalkautuksen oppeja voi nyt soveltaa myös tekoälyn käyttöönotossa.

 

Mihin kaikkeen tekoälyä voisi viestinnässä käyttää?

Mahdollisuudet luovan tekoälyn käyttöön ovat yhtä moninaiset kuin mielikuvitus vain antaa myöden. Liikkeelle on hyvä lähteä yksinkertaisista ja helposti ohjeistettavista tehtävistä.

Testaamisen voi kätevästi aloittaa maksuttomilla versioilla tekstipohjaisista keskustelevista työkaluista. Tällaisia ovat esimerkiksi kielimallit, kuten ChatGPT 3.5, Bing AI ja Google Bard.

Oman työn tukena tekoäly voi toimia parhaimmillaan sellaisissa tehtävissä, joihin muuten kuluu enemmän aikaa tai jotka ovat itselle vaikeampia. Vastaavasti ideoinnin ja kehittelyn apurina tekoäly voi toimia erinomaisesti. Oma ja tuorein suosikkini tekoälyn hyödyntämisessä ovat alt- eli vaihtoehtoisten tekstien kirjoittaminen some-kuville. Tekoälyn kirjoittama versio nopeuttaa omaa työtäni huomattavasti, kun vain korjaan tuotoksen toimivaksi.

Tärkeää on, että teki tekoälyn kanssa sitten mitä tahansa, tuotokset täytyy aina tarkistaa. Ihminen vastaa julkaistusta lopputuloksesta aina. Lisäksi viestijän ammattitaitoa tarvitaan siinä että tietää, millainen esimerkiksi alt-tekstin tulisi olla. Näin tekoälyn tuottama sisältö on helppo tarkistaa ja muokata oikeanlaiseksi. Viestinnän asiantuntijuudelle tulee yhä edelleen olemaan tarvetta!

 

Käytännön vinkkejä tekoälyn käyttöön viestinnässä

Alla on muutamia esimerkkejä tehtävistä, joissa tekstipohjaisen keskustelevan tekoälyn käytöstä voisi olla viestijälle hyötyä. Erittelin muutamia aiheita myös järjestöissä ja julkisella sektorilla usein esiin nousseista aiheista, joissa tekoälyä on käytetty apuna.

Monia esimerkeistä voi hyödyntää missä organisaatiossa tahansa, oli sitten kyse järjestöstä, kunnasta tai vaikkapa pörssiyhtiöstä. Oleellista on testaamalla tunnistaa sellaiset tukitehtävät, joissa tekoäly nopeuttaa ja helpottaa itselle aikaa vieviä tai haastavampia töitä.

Alla olevista 12 vinkistä voi valita itselleen sopivimmat ja kokeilla, millaista apua vaikkapa ChatGPT voi juuri itselle tarjota. Vinkit pohjaavat tekstipohjaisiin sisältöihin. Näiden lisäksi tekoälyä voi käyttää hyvin monipuolisesti myös esimerkiksi kuvien, videoiden ja vaikkapa käännösten työstämisessä.

Yleiset viestinnän tehtävät ja tekoäly

 • Otsikkoideat verkko- ja blogiteksteille
 • Alt- eli vaihtoehtoisten tekstien pohjamallit
 • Tiivistelmät pitkistä muistioista
 • Some-sisältöjen muotoilu eri kohderyhmille

Tekoäly järjestöissä ja yhdistyksissä

 • Sähköpostiviestien muotoilu eri kohderyhmille
 • Vapaaehtoisille suunnattujen erilaisten ohjeiden luominen
 • Yhdistysten verkkosivujen hakukoneoptimoinnin apu
 • Tapahtumien mainos- ja markkinointitekstien tekeminen

Tekoäly julkishallinnon viestinnässä

 • Asiantuntijoilta viestintään tulevien laajojen sisältöjen yhteenvedot
 • Tiedotteiden muotoilu
 • Uutiskirje-artikkeleiden tekeminen
 • Tekstien selkokielistäminen

Muista aina tarkistaa ja tarpeen mukaan muokata tekoälyn tuotos ennen julkaisua.

Seuraa tekoälyä koskevaa viestintäämme ja vinkkejämme myös jatkossa! Kuulemme myös mielellämme, mihin juuri sinä olet tekoälyä työssäsi tai luottamustehtävässäsi käyttänyt. Meille voi laittaa viestiä tai kommentoida julkaisujamme somessa. Ollaan siis kuulolla!

PS. Tämän blogin tekemisessä tekoäly oli apuna otsikoinnissa. Pyysin valmiiseen tekstiin neljä otsikkoehdotusta ja niistä kahteen vielä muutaman vaihtoehdon, joista muotoilin nykyisen otsikon. Kehotteessani oli pyyntö huomioida hakukoneet ja kohdennus viestijöille.

*********************

Mikäli kaipaat itsellesi ja organisaatiollesi tukea tai koulutusta tekoälyyn liittyvissä asioissa, ota yhteyttä! Viestintä-Piritta yhteistyökumppaneineen auttaa, sparraa ja kouluttaa viestijöitä, johtajia ja asiantuntijoita tekoälyn käyttöön. Tuemme myös tekoäly-linjausten tekemisessä ja oikeanlaisten kanavien valinnassa.

Tutustu esimerkkeihin koulutuksista:

Muita tekoälyyn liittyviä koulutusten ja sparrausten aiheita:

 • ChatGPT:n ja muiden yleisimpien työkalujen käyttö.
 • Kehotteiden luominen ja muotoilu, tasot 1 ja 2.
 • Linjaukset ja organisaation ohjeistukset tekoälyn käyttöön.
 • Tekoälyn käytön jalkauttaminen omaan organisaatioon.

Ota yhteyttä ja tilaa koulutus

Täytä sivun alareunan yhteydenottolomake tai lähetä viesti hallintokoordinaattorillemme Heidi Maarialle: heidimaaria@viestintapiritta.fi.

Kommentit

Kirjoita kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Luovan tekoälyn hyödyntäminen viestinnässä: vinkkejä viestijöille