Blog

}

Viewing post details...

Sosiaalisen median mittaaminen 3: Työkalut

Piritta kirjoittaa neljän bloggauksen sarjassaan sosiaalisen median mittaamisen eri ulottuvuuksista. Tässä Somen mittaaminen -blogisarjan kolmannessa osassa Piritta listaa muutamia työkaluja, joiden avulla erilaisia some-toimintoja ja -tavoitteisiin pääsyä voidaan seurata ja mitata. Näiden lisäksi työkaluja on lukuisia muita ja myös tässä esitellyille työkaluille löytyy useita muitakin kuin tässä määriteltyjä, käyttömahdollisuuksia.

 

Tämän kirjoituksen tarkoitus on jäsennellä mittaamisen mahdollistavia ilmaisia työkaluja ja niiden luonnetta, jotta oman some-viestinnän onnistumisen analysointia voisi kehittää parhaaseen mahdolliseen suuntaan.

 

Sarjan ensimmäinen bloggaus käsitteli sosiaalisen median mittaamista avaten käsitettä yleisellä tasolla sekä sukeltaen mittaamisen yhteispeliin suhteessa organisaation tavoitteisiin ja some-suunnitelmiin.

 

Toinen bloggaus keskittyi kuvitteellisen esimerkin kautta siihen, mitä ja miten voidaan mitata sekä analysoida.

 

Omien sisältöjen analysointi ja kehittäminen

 

Facebook-sivujen kävijäseuranta

Yleistä

– sisältää paljon dataa monista näkökulmista katsottuna

– paljon tulkittavaa, kannattaa tutustua rauhassa eri osioihin

– kiinnitä erityisesti huomiota:
* Julkaisut ja niiden onnistuminen (kattavuus ja sitoutuminen merkityksellistä tietoa)
* Ihmiset eli sivujenne tykkääjät ja ne, jotka reagoivat päivityksiinne (huomaa mahdolliset erot)

 

Miten otetaan käyttöön?

– käynnistyy automaattisesti, kun Facebook-sivulle aletaan tuottaa sisältöä

– löytyy ylläpitäjien sivunäkymän yläreunasta kohdasta Kävijätiedot

 

Millaiseen mittaamiseen voidaan mm. käyttää?

– julkaisuiden sisällön kehittämiseen

– tykkääjämäärän kasvun (tai laskun) tulkitsemiseen

– verkkosivuille ohjautuvien klikkausten määrän seurantaan

 

Twitterin oma analytiikka

Yleistä

– runsaasti twiittikohtaista informaatiota twiittien onnistumiseen liittyen

– kuukausittaiset yhteenvedot suosituimmista twiiteistä

– tietoa seuraajista ja näiden kiinnostuksen kohteista Twitterissä

 

Miten otetaan käyttöön?

– avaamalla osoite https://analytics.twitter.com/about, kun on samanaikaisesti kirjautuneena Twitter-tililleen

– tämän jälkeen analytiikkaan pääsee selaimessa Twitter-profiilin alasvetovalikon kohdasta Tilastot

– analytiikan aktivoinnin jälkeen Twitter alkaa keräämään twiittikohtaista informaatiota ja twiittien yhteyteen ilmestyy kolmen pystypalkin painike, josta pääsee tarkastelemaan twiittien onnistumista tarkemmin niin mobiilissa kuin selaimessa

 

Millaiseen mittaamiseen voidaan mm. käyttää?

– onnistuneiden ja paljon kiinnostaneiden twiittien tarkempaan analysointiin

– tulevien julkaisuiden sisällön kehittämiseen edellä kerätyn tiedon perusteella

– seuraajamäärän kehityksen seuraamiseen

 

Instagramin analytiikkaa Iconosquaressa

Yleistä

– Instagram-tilien julkaisujen onnistumista voi seurata tällä hetkellä esimerkiksi erillisen Iconosquare-sovelluksen kautta osoitteessa http://iconosquare.com

– Iconosquareen kirjaudutaan omilla Instagram-tunnuksilla

– Iconosquaren kautta Instagramia voi käyttää kätevästi myös kaikkien muiden toiminnallisuuksien osalta, paitsi kuvien lataamiseen

– Iconosquaren statistiikka tarjoilee tietoa mm. kuvien ja videoiden onnistumisesta sekä tilin seuraajien kehityksestä

 

Miten otetaan käyttöön?

– kirjaudu Iconosquareen selaimessa osoitteessa http://iconosquare.com

– avaa tilisi analytiikka kohdassa Statistics ja selaa läpi tietoja vasemmasta alareunasta

 

Millaiseen mittaamiseen voidaan mm. käyttää?

– kuvien ja videoiden kiinnostavuuden vertailuun

– saadun tiedon perusteella julkaisujen sisällön kehittämiseen

– seuraajamuutosten tarkkailuun ja muutosten syiden päättelyyn

 

Twitonomy Twitterin lisäanalysointiin

Yleistä

– Twitterin ulkopuolinen analysoinnin mahdollistava työkalu osoitteessa http://www.twitonomy.com

– mahdollistaa sekä oman tilin pintapuolisen toiminnan analysoinnin

– tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella muiden käyttäjien tilejä (koska Twitter-sisältö on julkista)

– listaa tilin viisi eniten suosikiksi merkittyä ja uudelleentwiitattua twiittiä listaan oman tai muiden käyttäjien tilien kohdalla

– sisältää runsaasti myös muuta tietoa omaan Twitter-tiliin liittyen

 

Miten otetaan käyttöön?

– kirjaudu sisään omilla Twitter-tunnuksillasi osoitteessa http://www.twitonomy.com

– tarkastele tiliisi liittyvää informaatiota yläpalkin alasivujen kautta: Profile-sivulta pääset tarkastelemaan esimerkiksi oman tai muiden tilien suosituimpia twiittejä (muiden tilien tiedot saat näkyville lisäämällä “Analyze Twitter’s profile of” -kohtaan sen tilin nimimerkki, jonka twiittejä koskevaa tietoa haluat tarkastella)

 

Millaiseen mittaamiseen voidaan mm. käyttää?

– viiden suosituimman twiitin listaukset suosikkimerkintöjen ja uudelleentwiittausten osalta

– tämän pohjalta ideointipohjaa onnistuneiden twiittien suunnitteluun ja kehittelyyn

– tilin vuorovaikutus muiden käyttäjien kanssa, esimerkiksi tilin mainintojen kehitys

 

Some-keskustelujen seuraaminen

 

Tweetdeck

Yleistä

– twiittaamiseen ja Twitter-keskustelujen seurantaan soveltuva Twitterin lisäsovellus

– tarkoitettu toimimaan selaimessa osoitteessa https://tweetdeck.twitter.com, ei ole erillistä mobiilisovelluksta, vaan esimerkiksi tabletilla kannattaa käyttää selaimen kautta

– ei sisällä analytiikkaosiota, vaan on toimiva väline oman tilin ja Twitter-keskustelujen seurantaan yhdestä näkymästä

– mahdollistaa Twitterin käyttämisen myös usealla eri tilillä saman Tweetdeck-kirjautumisen takana

 

Miten otetaan käyttöön?

– kirjaudu sisään omilla Twitter-tunnuksilla

– Tweetdeck tuo sarakkeisiin näkyviin automaattisesti tilisi tiedot (esim. etusivu, ilmoitukset, yksityisviestit)

– vasemman reunan plus-painikkeesta voit lisätä sarakkeita, joihin voit tuoda esimerkiksi seuraavia asioita seurantaan: hashtag-avainsanat, Twitter-listat, muut hakulausekkeet, yksittäiset twiittaajat tai rakentamasi twiittikokoelmat

 

Millaiseen mittaamiseen ja seurantaan voi käyttää?

– mahdollistaa Twitterin käytön kokonaisuudessaan tätä kautta

– helpottaa erityisesti Twitter-keskustelujen ajankohtaista seuraamista

– voit lisätä sarakkeisiin hashtag-aihetunnisteita, hakulausekkeita tai esimerkiksi yksittäisiä twiittaajia ja Twitter-listoja, jolloin saat helposti yhdestä näkymästä selattua, millaista keskustelua Twitterissä organisaatiosi ajamiin asioihin liittyen kulloinkin käydään

 

Maksulliset sosiaalisen median monitorointityökalut

Sosiaalisen median keskusteluja voi seurata erilaisin hakusanoin ja -määrittein myös maksullisten monitorointityökalujen kautta. Työkalut tuottavat sähköpostiin haluttuja koosteita some-keskusteluista ja toiminnallisuuksiensa mukaisesti mahdollistavat myös keskusteluihin osallistumisen.

 

Maksullisia työkaluja kannattaa harkita käyttöön siinä vaiheessa, kun sosiaalisen median tavoitteet ovat selkeitä ja tiedetään, mitä sosiaaliselta medialta halutaan. Erityisesti jos aletaan painottaa organisaation omaan osallistumiseen some-keskusteluissa, jotka ovat jo käynnissä eri kanavilla, on some-monitorointityökaluista hyötyä. Sen sijaan jos ei tiedetä, miksi eri asioita seurataan, voi tiedosta maksaminen olla turhaa.

 

Somemittaus -blogisarjan neljäs osa käsittelee erityisesti sosiaalisen median monitorointia. Ensi viikolla julkaistavasta artikkelista voit lukea lisää monitoroinnin tavoista, hyödyistä ja työkaluista.

 

Keskustelunaiheiden (ja esimerkiksi hashtagien käytön) seuranta

 

Topsy

Yleistä

– Twitterissä tapahtuvaan toimintaan keskittynyt analytiikkatyökalu

– ei vaadi sisäänkirjautumista, vaan toimii hakusanoja syöttämällä osoitteessa http://topsy.com/

– lajittelee tietoa selkeisiin kaavioihin erityisesti esimerkiksi hashtagien tai muiden hakusanojen osalta

– mahdollistaa myös eri aiheiden ja hakusanojen perusteella etsittävien mielipidevaikuttajien toteamisen Twitterissä

 

Miten otetaan käyttöön?

– avaa Topsy osoitteessa http://topsy.com/

– voit hakea tietoa Twitter-keskustelujen määristä mm. hashtageja, toisia käyttäjiä tai hakusanoja käyttäen

– yläpalkin Social search, Social analytics ja Social trends antavat erilaista dataa riippuen palvelun käyttötarkoituksesta

 

Millaiseen mittaamiseen ja seurantaan voi käyttää?

– hashtagien tai avainsanojen käytön määrän tarkasteluun (esimerkiksi kun tavoitteena on lisätä keskustelua jostakin tietystä aihepiiristä)

– mielipidevaikuttajien löytämiseen eri aihepiirien osalta

– listausten saaminen eri aiheista tehdyistä twiiteistä twiittaajineen valittuna aikajaksona

 

Linkkien leviämisen ja klikkausmäärien seuranta

 

Bitly

Yleistä

– bitly.com on monille tuttu linkkien lyhentimenä, jota voi tehdä kirjautumatta palveluun

– tämän lisäksi palvelua voi hyödyntää linkkeihin liittyvään strategiseen seurantaan ja niiden leviämisen onnistumisen seurantaan ja tämä vaatii kirjautumisen

– lyhentämällä linkkejä palveluun sisään kirjautuneena ja jakamalla esimerkiksi sosiaaliseen mediaan näitä bitly-linkkejä, kerää työkalu tietoa linkkien klikkauksiin liittyen

 

Miten otetaan käyttöön?

– kirjautumatta voit lyhentää linkkejä

– luomalla tunnuksen ja kirjautumalla sisään osoitteessa bitly.com, pääset yhä lyhentämään linkkejä ja myös muokkaamaan niiden tekstisisältöä (esim. muotoon http://bit.ly/somemittaus2)

– kirjautuneena lyhennetyt linkit tallentuvat palveluun ja niiden klikkausmääriin liittyvää dataa voi seurata linkkikohtaisesti

 

Millaiseen mittaamiseen voi käyttää?

– kun halutaan seurata, paljonko halutun sivun linkkiä jaetaan eri some-kanavilla tai muualla verkossa ja erityisesti, paljonko se kerää klikkauksia (eli ohjaa halutulle verkkosivulle), saadaan tietoa kerättyä koostetusti bitlyn kautta

– tiedon kerääntyminen linkkeihin liittyen edellyttää sitä, että linkki on tehty bitlyssä ja sama linkki laitetaan liikkeelle eri kanavilla, joita käytetään

 

 

Verkkosivujen käyttöön liittyvä analytiikka

 

Google Analytics

 

Mikäli organisaation verkkosivuilla ei ole käytössä muuta analytiikkatyökalua, kannattaa sivujen käyttöä analysoimaan asentaa tai asennuttaa esimerkiksi Google Analytics. Analytiikkaohjelma tarjoaa organisaatioille valtavan määrän tietoa verkkosivujen toimintaan liittyen. Tässä somemittaukseen liittyvässä kirjoituksessani mainitsen Google Analyticsin (tai muun verkkosivujen seurantaohjelman) mahdollisuudet osoittamassa sosiaalisen median toimepiteiden onnistumisen asetettuihin tavoitteisiin nähden. Tällaisia voivat olla esimerkiksi seuraavat some-tavoitteet:

– halutaan lisätä tietoa jostakin tietystä aihepiiristä ja ohjata ihmisiä some-kanavilta lukemaan aiheesta lisää verkkosivuilta

– halutaan saada lisää ihmisiä ilmoittautumaan tapahtumiin verkkosivuilla olevalla lomakkeella

– halutaan saada lukijoita blogiin

– halutaan lisää ihmisiä verkkokauppaan ja tekemään siellä myös ostoksia

 

Tässä siis vain muutamia esimerkkejä sosiaalisen median käytölle asetettuihin tavoitteisiin liittyen, joiden onnistumisen varsinainen seuranta tapahtuukin verkkosivuanalytiikan avulla. Onnistuminen voidaan osoittaa yllä olevien asioiden kohdalla esimerkiksi seuraavasti:

– kuinka pitkään ihmiset viipyvät halutuilla sivuilla lukemassa tietoa (ja moniko jakaa tietoa eteenpäin omille kanavilleen)

– moniko täyttää lomakkeen loppuun ja klikkaa “Lähetä”

– paljonko blogin lukukerrat lisääntyvät (ja kuinka moni jatkaa muiden blogitekstien selaamista sen lisäksi, jota on saapunut lukemaan)

– kuinka moni tekee ostoja verkkokaupassa saavuttuaan kauppaan sosiaalisen median kanavilta

 

Loppuyhteenveto

Tähän artikkeliin olen koonnut esimerkiksi vain muutaman sosiaalisen median mittaamisen mahdollistavan työkalun ja antanut niiden käytölle vain muutaman käyttövinkin. Sosiaalisen median  käytölle asetetut tavoitteet auttavat löytämään ne oikeat asiat (mittarit), joiden avulla voidaan osoittaa sosiaalisen median toiminnassa onnistuminen. Mittareista riippuu, millaisia sosiaalisen median seurannan, monitoroinnin tai analysoinnin työkaluja käytetään.

 

Oleellista on ymmärtää se, mitä tuloksia halutaan saada aikaan ja millä tavalla voidaan nähdä, että tulokset myös on saavutettu. Sosiaalisen median mittaamista voidaan siis tehdä niin Facebookin kävijäseurannassa, verkkosivujen analytiikkatyökalun osioissa tai maksullisen sosiaalisen median keskustelujen seurantaohjelman kautta.

 

Oikeat some-mittauksen työkalut löytääksesi, pureudu ensin sosiaalisen median käyttönne tarkoituksiin. Tätä kautta on myös helpompi etsiä oikeat välineet onnistumisen osoittamiseen.

 

 

Somemittaus -blogisarjan kaksi ensimmäistä kirjoitusta ovat luettavissa täältä:

Sosiaalisen median mittaaminen 1: Mitä se tarkoittaa?

Sosiaalisen median mittaaminen 2: Mitä ja miten mitata?

 

Alla on blogissa listatut työkalut vielä tarkasteltavissa myös SlideShare-muodossa.

 

 

 

Tähän kirjoitukseen liittyvät koulutukset:

9.3. Some-strategia ja somen mittaaminen -tehopäivä

Viestintä-Pirittan kevään 2017 koulutuskalenteri

 

Tiimimme auttaa myös mielellään some-strategioiden tekemisessä, päivittämisessä ja oikeiden some-toimenpiteiden sekä mittareiden löytämisessä organisaation toimintaa tukemaan. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

 

 

Share Button

Comments

3 thoughts on “Sosiaalisen median mittaaminen 3: Työkalut

  1. Pingback: Someoppaita | Pearltrees

  2. Pingback: Somestrategia | Pearltrees

  3. Pingback: Sosiaalisen median strategian ABC | Viestintä-Piritta

AVAA
Viestintä-Piritta
Aleksis Kiven katu 50 a 5
00510 Helsinki

info@viestintapiritta.fi

0400-622046

Y-tunnus: 2321368-2