Kriisiviestinnän räätälöidyt tietoiskut organisaatioille

Kriisiviestinnän tietoiskut ovat tiiviitä ja organisaatiokohtaisesti räätälöityjä, esimerkiksi johtoryhmille, viestijöille ja häiriötilanneryhmille toteutettuja sparrauksia. Tietoiskut muotoillaan tukemaan organisaation vallitsevaa tilannetta nyt koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. 

Kriisiviestinnän tietoiskujen avulla organisaatio pääsee:

 • Päivittämään kriisiviestinnän taitonsa tilanteessa ajan tasalle.
 • Valmistamaan organisaatiota siirtymään seuraavaan vaiheeseen.
 • Aktivoimaan johtajia ja henkilökuntaa laadukkaaseen viestintään sisäisesti ja ulkoisesti.
 • Jatkamaan koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa viestimistä ja toimimista suunnitelmallisesti.
 • Oppimaan tähän mennessä tapahtuneesta.
 • Analyysin pohjalta kehittämään viestintää ja toimintaa eteenpäin.
 • Suunnittelemaan tulevaa ja poikkeustilanteesta poistumista omassa organisaatiossa.

Tietoiskut sopivat hyvin häiriö- ja poikkeustilanteiden johtoryhmille sekä viestijöille, jotka tekevät ja suunnittelevat viestintää koronan aiheuttamassa tilanteessa. Tietoiskut voidaan yhdistää työryhmien palavereihin ja voivat olla pituudeltaan 15, 30, 45 tai 60 minuutin mittaisia. Pidempiä koulutuksia tarjoamme luonnollisesti myös ja niistä kannattaa olla yhteydessä hallintokoordinaattoriimme Heidi Maariaan (heidimaaria@viestintapiritta.fi).

Korona-kevään kokemukseemme ja vastaavista tilaisuuksista saamaamme palautteeseen pohjaten Viestintä-Pirittan tietoiskuihin on suositeltavaa liittää mukaan tiivis, muutamaan organisaationne kokemaan viestintätilanteeseen pohjaava poikkeustilanne-viestinnän analyysi. Tämän pohjalta asiantuntijamme antaa organisaatiollenne konkreettiset kehittämisvinkit jatkaa eteenpäin tilanteessa viestintää, niin sisäisesti kuin ulkoisesti. 

Tilaisuuden aikana voidaan esimerkiksi:

 • muistuttaa viestinnän merkityksestä ja tavoista kriisin aikana sekä sen jälkeen
 • tiivistää konkreettiset vinkit kriisiviestinnän tekemiseen omassa organisaatiossa
 • käydä läpi poikkeustilanteessa kohdattuja viestintätilanteita ja antaa niistä kehittävää palautetta tulevaa silmällä pitäen
 • tarjota käytännön vinkkejä esimiesten ja johtajien itse tekemään viestintään
 • ohjata tekemään tehokasta ja toimivaa sisäistä viestintää organisaatiossa
 • opastaa ja tukea valmistautumisessa tulevaan.

Tietoiskuja voidaan järjestää esimerkiksi kuntien, virastojen, hankkeiden, järjestöjen, opetusalan organisaatioiden ja yritysten häiriö- ja poikkeustilanteesta vastaaville johtoryhmille, esimiehille, viestijöille tai koko henkilöstöllekin. 

Sessiot toteutetaan etäyhteyksien avulla ja niiden kestosta sekä sisällöstä sovitaan tarkemmin tilauksen yhteydessä.

Kouluttajana tietoiskuissa toimii viestinnän asiantuntija Piritta Seppälä, joka on saanut erinomaista palautetta vastaavista sparrauksistaan. 

Tietoiskukokonaisuus sisältää: 

 • aloituspuhelinpalaverin johdon tai viestijöiden ja Viestintä-Pirittan asiantuntijan välillä (30-60 minuuttia)
 • pikatilanneanalyysin ja sisältörungon muotoilemisen 
 • 1-2 poikkeustilanteeseen liittyvän viestintätilanteen analyysin ja kehittämisvinkit 
 • tietoiskun pitämisen etäyhteyksien kautta
 • koulutusmateriaalit ja kehittämisvinkit pdf-muodossa

 

Kysy lisää kriisiviestinnän tietoiskusta: 

Ota yhteyttä

n
 

 

Kommentit

Kirjoita kommentti

Kriisiviestinnän räätälöidyt tietoiskut organisaatioille