Muutama sana maineesta ja sosiaalisesta mediasta

Artikkeli päivitetty 10.3.2021.

Organisaatioviestinnän asiantuntija Laura Vuorio-Kuokka on ensimmäinen Viestintä-Pirittan blogin vierailijakirjoittaja. https://twitter.com/LauraVuorioKuokLaura bloggaa maineesta ja sosiaalisesta mediasta.

Muutama sana maineesta ja sosiaalisesta mediasta

Alla olevan kirjoituksen voisi tiivistää lyhyesti ja ytimekkäästi muutamaan kohtaan:

1. Maine on yksi kriittisimmistä organisaation toimintaan vaikuttavista tekijöistä.
2. Mainetarinoita kirjoittaa yhä laajempi joukko eri tahoja. Maine tulee ja myös menee, ellei sitä hoideta.
3. Mainetta hoidetaan melko yksinkertaisilla teeseillä : Toimi kuten lupaat. Jos et ole toiminut kuten lupaat, myönnä se ja selitä miksi. Ole läsnä. Ole avoin. Kuuntele. Vastaa kun kysytään.

Siinäpä se. Yksinkertaista, mutta avataan maineen käsitettä ja erityisesti maineenhallintaa some-maailmassa hieman enemmän. Maine on niin tärkeä tekijä organisaation toiminnan ja menestyksen kannalta, ettei siitä voi muistuttaa itseään liian usein.

Maine syntyy tarinoista, joita kirjoittaa yhä laajempi yleisö

Maineen muodostumisessa sosiaalisella medialla on merkittävä ja jatkuvasti kasvava rooli. Nykyisin organisaatiot ovat läsnä sosiaalisessa mediassa halusivatpa tai eivät. Maine on organisaatiosta kerrottujen tarinoiden joukko, joka elää ja muotoutuu vuoropuhelussa kokemuksista ja kohtaamisista sidosryhmien kanssa ja näiden kesken. Mainetarinoita kirjoittaa nykyisin yhä enenevässä määrin yleisö, organisaatioiden on oman etunsa nimissä herättävä tähän tosiasiaan.

Sosiaalisessa mediassa mainetarinaan vaikuttavat organisaation oman viestintätyön lisäksi mm. journalistit, yleisöt, asiakkaat ja työntekijät. Jokaisella yksilöllä on periaatteessa yhtäläiset mahdollisuudet parhaimmillaan vahvistaa tai pahimmillaan mustamaalata organisaation maine. Organisaatiot, kokoon ja rotuun katsomatta siis ovat sosiaalisessa mediassa, mutta oleellista olisi, että ne myös ovat läsnä siellä. Muuten ne eivät ole mukana areenalla, jossa sidosryhmät vaihtavat tietoa ja mielipiteitä ja luovat mainetarinoita.

Voiko mainettaan enää hallita?

Voi ja pitää. Piste. On vain osattava toimia sosiaalisen mediakentän edellyttämin toimin. ”Vaikkei mainetta voi täydellisesti hallita, sitä voi ja pitää johtaa. Hyvän maineen rakentaminen vaatii yritysjohtajalta tahtoa, tietoa ja taitoa. Kaikki muu kuin tahto on opittavissa  ja löydettävissä, ilman tahtoa ei ole hyvää mainetta” (Aula&Heinonen, 2011).

Suurin uhka organisaatiolle sosiaalisessa mediassa maineenhallinnan näkökulmasta on, jos organisaatio ei itse ole siellä läsnä.

Kriisin hetkellä pahinta on, jos organisaatio ei reagoi mitenkään tai vain vähättelee asiaa. Sosiaalisen median yleisöt saavat silloin viestit muista lähteistä, uutisista, keskustelupalstoilta, blogeista, facebookista, youtubesta, twitteristä ynnä muista sosiaalisen median palveluista. Oleellista siis on, täyttääkö syntyneen informaatiotyhjiön organisaatio vai joku muu taho.

Varmasti tiedon ja nimenomaan heti sen oikean tiedon antaisi omista asioistaan mieluiten itse, eikö? Toisaalta on mentävä sinne, niihin palveluihin missä ihmiset ovat ja toisaalta on varmistettava että viestinnän taso ei laske organisaation omilla nettisivuilla, josta tietoa myös varmuudella etsitään. Sosiaalisessa mediassa(kin) oleellista on tavoitettavuus ja saatavilla oleminen.

Tavoitettavuuden näkökulmasta verkossa tekninen varautumisaste on myös otettava huomioon, eli kuinka hyvin sivustot ja palvelut kestävät kuormitusta tai mahdollisia hyökkäyksiä. Yrityksen ja yhteisön kriisiviestinnän ohjeistuksesta ja sosiaalisesta mediasta riittääkin kirjoitettavaa sitten toiseen kertaan.

Maineenhallinta on aitoa vuorovaikutusta

Verkossa ”fanittaminen” on helppoa, mutta niin on myös boikotoiminen ja ”dislike” – napin painaminen. Vaarallista ja suorastaan typerää olisi heittää hanskat tiskiin ja todeta, ettei voi kuitenkaan mitään verkossa vellovalle keskustelulle. Maine on liiketoiminnallisestikin organisaation olemassaolon edellytyksiä, ja sitä on yritettävä hallita parhaansa mukaan. Avoimuus, reagointivalmius sekä verkossa olevan yleisön käyttäytymisen ailahtelevaisuuden ymmärtäminen ovat tärkeitä tekijöitä onnistuneessa maineenhallinnassa sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalinen media on kaikista mahdollisista möröistä ja uhkista huolimatta ennen kaikkea yrityksille ja yhteisöille mahdollisuus. Riittävä ja oikea mainetyö, maineriskin kartoitus ja maineenhallinta ovat edellytys tarinan eheydelle.  Parhaimmillaan kunnossa oleva maine myös suojelee yhteisöä negatiiviselta verkkosisällöltä ja hyvä tarina kestää muutamia kolhujakin.

Muistetaan, että mainetta  ja tukijalkaa mahdollisten kolhujenkin varalle rakennetaan vuorovaikutuksella ja suhdetoiminnalla niiden hyvien hetkien aikana. Ja suhteissa on kysymys kuuntelemisesta, läsnäolosta ja vuorovaikutuksesta. (Esim. Laaksonen 2012)

 

Kirjoittaja Laura Vuorio-Kuokka on organisaatioviestinnän ammattilainen, vuorovaikutuksen ja sisältöjen puolestapuhuja.
@lauravuoriokuok

PS. Syksyllä julkistettiin vuoden 2013 suomalaisten pörssiyritysten mainetutkimuksen tulokset. Kaikkia mainetutkimuksessa kärkipäähän sijoittuneita yrityksiä yhdistää vahva julkinen kuva. Tosin tiedämme myös, miksi esimerkiksi Marimekon sijoitus romahti sijalta 14 sijalle 39.

Lisää painavaa sanaa maineesta myös tästä kirjasta: Aula, Pekka ja Heinonen, Jouni 2011. Maineen uusi aalto, 2011. Talentum. Helsinki. Sekä esimerkiksi täältä: Laaksonen, 2012.

Kommentit

Kirjoita kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Muutama sana maineesta ja sosiaalisesta mediasta