Viestinnän ja sosiaalisen median strategiatyö, suunnitelmat ja mittaaminen

Haluamme auttaa organisaatioita tekemään viestintää, joka on toimivaa, selkeää, resurssien mukaan toteutettavaa ja tavoitteellista. Tätä tukeaksemme olemme laatineet erilaisia viestinnän ja sosiaalisen median strategiapaketteja organisaatioiden hyödynnettäväksi. Useammasta vaiheesta koostuvat työpaja-kokonaisuudet räätälöimme vastaamaan aina organisaation vallitsevaa tilaa ja strategisia tavoitteita.

Tällä sivulla esittelemme yleisellä tasolla viestinnän ja sosiaalisen median strategiatyöhön, vuosisuunnitteluun ja mittaamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Näitä ovat seuraavat:

 • Viestintästrategiat
 • Sosiaalisen median strategiat
 • Viestintäsuunnitelmat
 • Sosiaalisen median kanavakohtaiset suunnitelmat
 • Viestintäsuunnitelmat, vuosittainen viestinnän suunnittelu ja toteutus, vuosikellot
 • Viestinnän mittaaminen, analysointi ja raportointi
 • Sosiaalisen median mittaaminen, analysointi ja raportointi
 • Jatkuva viestinnän ja sosiaalisen median kehittäminen: työpajat, analyysit ja kehittämissuunnitelmat
 • Viestinnän ja sosiaalisen median linjaukset henkilöstölle
 • Tekoäly-linjaukset organisaatiolle

Viestinnän ja sosiaalisen median strategiatyö

Viestintä- ja sosiaalisen median strategiat laaditaan vastaamaan organisaation vallitsevaa strategiaa ja sen tavoitteita. Työn edetessä yhdessä asiakkaan kanssa etsimme yhdessä oikeat resurssien mahdollistamat viestinnän tavat, kanavat, ydinviestit ja mittarit. Strategiatyön tärkeimpänä asiana pidämme asiakkaan kanssa yhdessä tehtävää kehittämistyötä, jonka tuotoksena muodostuu käytännönläheinen ja viestintää ohjaavat suunnitelma.

Strategiaprosessi yleisellä tasolla

 • Lähtötilakartoitus
 • Viestinnän nykytila-analyysi
 • Mahdolliset kanavakohtaiset analyysit
 • Työpajat 1-4 riippuen tarpeesta ja sovitusta kokonaisuudesta
 • Strategian kirjoittamistyö ja kommenttikierrokset
 • Etäohjaus eri vaiheiden välissä
 • Viestinnän mittareiden määrittely ja läpikäynti
 • Strategian jalkautussuunnitelma
 • Asiakkaan tarvitsemat käytännön koulutukset johdolle, esimiehille, viestijöille ja henkilöstölle

Sosiaalisen median strategiat

Somestrategiatyön tuotoksena asiakas saa yleensä seuraavan kokonaisuuden – riippuen vallitsevasta viestinnällisestä tilanteesta, työn toivotuista tavoitteista ja tilatusta paketista.

 • Sosiaalisen median strategia
 • Kanavakohtaiset suunnitelmat käytettäville somekanaville
 • Nykytila-analyysin tulokset
 • Sosiaalisen median mittaamisen ohjeet ja mallit
 • Some-viestinnän raporttipohjat liitettynä viestinnän mittareihin
 • Asiakkaan tarvitsemat käytännön koulutukset johdolle, esimiehille, viestijöille ja henkilöstölle

Viestintäsuunnitelmat ja vuosikellot

Viestintäsuunnitelmien laatiminen asiakkaiden kanssa on ajankohtaisempaa ja konkreettisempaa, yleensä vuosittaisen viestinnän ja somen käytön suunnittelun tukemista. Asiantuntijan johdolla laaditaan käytännönläheiset ja räätälöidyt viestinnän suunnitelmat.

Viestintäsuunnitelma ja vuosikello voidaan tehdä strategiatyön yhteydessä tai erillisenä kokonaisuutena. Autamme myös suunnittelemaan tapahtumaviestintää vuoden aikana sekä olemme tukena suunnittelussa, kun organisaatiolla on tulossa esimerkiksi juhlavuosi, josta on aina hyvä viestiä enemmänkin.

Viestinnän ja sosiaalisen median mittaaminen, analysointi ja raportointi

Strategiatyöhön ja viestintään kuuluu oleellisena osana konkreettisten, asiakkaalle hyödyllisimpien viestinnän ja sosiaalisen median käytön mittareiden valinta. Autamme mittareiden tarkastelussa myös erillisinä projektikokonaisuuksina.

Pidämme tärkeänä, että organisaatiossa löydetään sellaiset mittarit ja esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla tarkasteltavat luvut, joiden seurantaan ja analysointiin on resurssien mukaisesti aikaa. Näin mittaaminen auttaa kehittämään viestintää ja somen käyttöä jatkuvasti eteenpäin. Asiantuntijamme kannustavatkin organisaatioiden viestintävastaavia ottamaan jatkuvan kevyen analysoinnin ja riittävän usein tehdyn mittaamisen osaksi viestintäkulttuuriaan.

Viestinnän ja somen mittaaminen, analysointi ja raportointi voi pitää sisällään mm. seuraavia asioita:

 • Asiantuntijamme tekemät viestinnän ja some-kanavien analyysit sekä kehittämisvinkit
 • Mittareiden määrittelyn työpajat
 • Raporttipohjien laadinta asiakkaan tarpeisiin
 • Jatkuva viestinnän ja somen analysointi (esim. 2-3 x vuodessa) sekä kehittämisvinkit viestijöille

Jatkuva viestinnän ja sosiaalisen median kehittäminen

Nykypäivän viestinnän yksi onnistumisen edellytys on kehityksessä mukana pysyminen. Organisaatioille se tarkoittaa esimerkiksi viestinnän ja sosiaalisen median käytön onnistumisen analysointia riittävän usein sekä tuloksista oppimista kehittäminen mielessä.

Teemme tarvittaessa viestintä- ja somestrategioihin pohjaavan analysoinnin asiakkaiden puolesta. Jatkuvan analysointi -kokonaisuuden tuloksena asiakas saa valmiit tulokset, onnistumisraportit ja kehittämisehdotukset viestinnän tueksi. Tähän voidaan tarvittaessa yhdistää kehittämistyöpajoja ja koulutuksia viestinnästä vastaavien kanssa, joiden yhteydessä osallistujat saavat tietoonsa myös viestinnän ja somen uusimmat tuulet sekä vinkit.

 

Tutustu myös muihin palveluihimme:

 1. Viestinnän räätälöidyt koulutukset.
 2. Viestinnän sparraus ja tuki.
 3. Seminaaripuheenvuorot.
 4. Viestintä-webinaarit

Kommentit

Kirjoita kommentti

Viestinnän ja sosiaalisen median strategiatyö, suunnitelmat ja mittaaminen